Voorstepijpen plaat gedemonteerd

Van 17 januari tot 8 Februari, we hebben de kettel schoongemaakt met de staalborstel.
De voorste pijpenplaat is onder erg slecht.
De koppen van de klinken er afgeslepen met de hakseslijper.
Er is daarna een gat in het midden van 6 mm in de klink geboort.
Het gat is voor de helft opgeruimt tot 12 mm.
Met de snijbrander zijn de klinken rood gloeiend gestookt, Daarna er uitgeslagen met een doorslag.
De vlampijpen zijn doorgesneden met de snijbrander, en er uit gewrikt.