De ketel is op dikte gemeten.

Donderdag 14 April.
Donderdag avond is de dikte van de ketel gemeten.
Henk van der Wal heeft de ketel gemeten met een ultrasoon meter.
De ketel is in goede conditie.